Na een uitgebreide kennismaking proberen we samen jouw hulpvraag duidelijk te krijgen, om daarna af te spreken wat het doel is.
Jij bepaalt waar je aan gaat werken; wat op dit moment het belangrijkst voor je is.

Een ieder is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zij maakt. Vanuit die visie kan ik wl begeleiden, inzicht verschaffen en vaardig-heden aanreiken, maar zal ik nooit voorschrijven en bepalen wat er gebeurt.

Samen bekijken we welke werkvorm aansluit bij jouw behoefte en dat kan per keer verschillen. We kunnen gesprekken voeren, zodat je inzicht krijgt in jou manier van denken. Ik gebruik diverse gespreks-technieken zoals: RET, TA, Counseling, The Work van Byron Katie etc. Zo kun je greep krijgen op je gedachten en ze zo nodig bijsturen.

Soms past het beter om op een andere manier bezig te zijn.
Door te praten, blijf je in je hoofd en werkt vooral het verstand. Door op een creatieve manier aan de slag te gaan, werk je veel meer vanuit je gevoel en dat kan vaak verrassende uitkomsten opleveren en tot heel ander inzicht leiden.

Ik werk graag met spel, tekenen, dans, muziek of bijvoorbeeld situaties uitbeelden met materiaal (psychodrama). Ook via het maken en vertellen van verhalen komt vaak van alles boven. Daarnaast werk ik graag met ontspanningstechnieken, visualisatie en Reiki.

We kunnen per keer afspreken, wat we gaan doen en waar je aan wilt werken.
Ik ben er om de doelen te bewaken en om te zorgen voor vooruitgang in je proces. We zullen dan ook regelmatig evalueren hoe het gaat en bekijken of we nog op de juiste koers liggen. Het gaat uiteindelijk om verandering en vooruitgang.
Werkwijze - volwassenen
Praktijk voor Psychosociaal werk, rouw- en verliesbegeleiding voor volwassenen en kinderen