Praktijk voor Psychosociaal werk, rouw- en verliesbegeleiding voor volwassenen en kinderen

Landelijke Steunpunt Rouw, LSR
www.verliesverwerken.nl

Bovenstaand digitaal schildje kunt u ook gebruiken om door te klikken naar
de website van het "Landelijk Steunpunt Rouw" (LSR).
Code 3 betekent dat ik een gecertificeerd rouw- en verliesbegeleider ben.


Stichting Dr. Elisabeth Kübler-Ross Nederland EKR
www.kubler-ross.nl

Rouw.nl  Informatie over rouw
o.a. link naar uitvaartinformatie.nl
www.rouw.nl


Nederlandse Federatie Gezondheidszorg NFG
www.de-nfg.nl


Troostgeschenk (voor als woorden tekortschieten)
www.troostgeschenk.nl

Troost-Favos (startpagina van Troostgeschenk)
www.troost-favos.nl


Sites van vrienden en bekenden die ik van harte wil aanbevelen:

Atsje van Dongera
IF training & coaching
www.if-als.nl

Wilma van Etten

Klassieke Homeopathie en Spirituele ontwikkeling
www.wilmavanetten.nl

Christien Smit
Mannaz Friesland, Centrum voor Bewustwording
www.mannazfriesland.nl

Marry Groeneboom
Praktijk Papillon
Praktijk voor Intuïtief Bewust-zijn en Transformatie
www.praktijk-papillon.nl

Ria Gerrebrands
Praktijk Gemma Rosa, gespecialiseerd in autisme
contactgericht spelen, leren en werken
www.gemmarosa.nl

Coby Wierstra
Integratieve kindertherapie
www.cobywierstra.nl

Links