Als je hoort dat je ziek bent, dan gebeurt er vaak heel wat met je.
Het heeft gevolgen voor jezelf; voor je leven en de keuzes die je maakt.


Vooral in het begin is nog niet te overzien wat de gevolgen voor je zullen zijn.
Kun je herstellen; welke behandelingen zijn er mogelijk; hoe ziet je toekomst er
uit; is er nog wel een toekomst; blijft er letsel over; zul je met een beperking
verder moeten of is dat te voorkomen? Allemaal vragen.....allemaal onzekerheid.

Al die informatie en de daaruit voortvloeiende keuzes kunnen je zo overspoelen
dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Dit is een tijd die veel energie kost
en vaak tot piekeren lijdt.

Het kan er voor zorgen dat je in aktie komt. Dat je er helemaal in duikt, op zoek
naar alles wat je maar kan helpen.
Ook het tegenovergestelde kan gebeuren. Dat je zo verslagen bent door het
feit dat deze ziekte je overkomt, dat je zit waar je zit en niet meer in staat bent om handelend op te treden.

In beide situaties is het goed om te weten dat ziek zijn AFSCHEID betekent.

Afscheid van wat was; afscheid van je gezonde lijf; afscheid van je gevoel van onkwetsbaarheid. En misschien ook afscheid van dromen, toekomst-verwachtingen.
Het kan gebeuren dat je je werk op moet geven; je hobby's niet meer kunt doen.
Ziek zijn zorgt vaak voor vele soorten verlies.

                              Ziek zijn betekent afscheid nemen

Al die soorten afscheid kunnen er voor zorgen dat je (vaak ongemerkt!) in een rouwproces terecht komt. Het is belangrijk om, naast alle regeldingen en keuzes waar je voor staat, ook tijd te nemen voor je gevoel daarover.

Als je dat moeilijk vindt, óf je loopt vast in de verwerking van je ziekte, trek dan aan de bel. Doe dat ook als je in de put dreigt te raken. Voorkom dat je té diep wegzakt!

Ik kan samen met je inventariseren wat er aan de hand is; waar je behoefte aan hebt. En je advies geven over het omgaan met deze nieuwe situatie en alles wat daar bij komt kijken. Je hoeft niet alles alleen te doen. Hulp kan helpen......
Praktijk voor Psychosociaal werk, rouw- en verliesbegeleiding voor volwassenen en kinderen
Ziek zijn