Praktijk voor Psychosociaal werk, rouw- en verliesbegeleiding voor volwassenen en kinderen
Nieuws
BeŽindiging Praktijk De Oergong

Met ingang van 2015 stop ik met mijn werk als rouw- en verliesbegeleider.

Het is tijd voor een andere stap in mijn leven.
Ik weet nog niet precies welke kant ik op zal gaan, maar vind het een
uitdaging om dat uit te gaan vinden.

Op dit moment liggen voor mijn gevoel alle opties open. De komende
maanden zal de route zich ontvouwen.
Ik volg hierin mijn gevoel en ben blij met dit besluit.

Helaas kan ik op dit moment dus geen nieuwe cliŽnten meer aannemen.
Voor het zoeken van andere hulp bij rouw- en verlies verwijs ik je graag door
naar de website van de LSR www.verliesverwerken.nl

Als er meer duidelijkheid is over de keuzes die ik ga maken, dan zal ik de
website aanpassen of beŽindigen.


20 oktober 2014


Als je aan het veranderen bent, komt er een bewustwording op gang, omdat
je meer op jezelf gaat letten. Daardoor ben je je meer bewust van je gedrag.
Dan vallen ook de dingen die niet goed gaan extra op.
Dat kan je het gevoel geven alsof je achteruit gaat in plaats van vooruit. Maar
dat klopt niet. Dit is een tijdelijke fase waar je doorheen gaat, voordat de
verandering een gewoonte is geworden.

Je bewust worden van je gedrag, is een goede stap naar verandering!


14 mei 2014
Een uitspraak van Lao Tse:
      Felle winden waaien niet de hele ochtend.
      Stortbuien duren niet de hele dag.
Als je midden in een moeilijke periode zit, kun je het gevoel hebben dat het
nooit weer overgaat. Denk dan aan deze spreuk.
Ook de heftigste huilbuien houden weer een keer op.

20 november 2013     Rouwen in relaties:
Samen rouwen kan erg lastig zijn. Omdat ieder mens zijn of haar EIGEN
manier van rouwen heeft, kan het gemakkelijk gebeuren dat je elkaar niet
meer begrijpt .
Wacht niet te lang met ingrijpen, want de kans is aanwezig dat je tijdens
een rouwproces uit elkaar groeit.
Ik kan in ťťn of twee gesprekken duidelijkheid verschaffen, waardoor
jullie samen weer verder kunnen.

25 september 2013     Wat is troost?

Troost is
vooral zwijgen, er gewoon zijn,
een arm om een schouder,
laten praten,
erkenning van het verdriet

- Dus niet bagatelliseren
- Niet zeggen dat het wel meevalt
- Niet wijzen op alle goede dingen
  die er nog wel zijn!
- Ook niet wijzen op nog grotere
  ellende die anderen overkwam

Al deze reacties ontkennen het verdriet

Troost is aandacht en bevestiging
dat je het moeilijk hebt!


Mensen vinden het vaak lastig om een ander verdrietig te zien.
Ze willen dan "oplossen".
Maar het is fijner als je verdriet erkend wordt, in plaats van "weggepraat".

Het is niet altijd nodig om iets te zeggen.
Stilte wordt te vaak als ongemakkelijk ervaren,
terwijl het de kwaliteit van "samen" kan verhogen.


Diverse notities om je op een idee te brengen:

- Als je kwetsbaar bent, zien mensen ook je kracht.
  Als je louter kracht uitstraalt, bouw je een muur om je heen.....

- Het leven is als zeilen.
  Ook met tegenwind kun je vooruit gaan.


Een paar tweets ter inspiratie:

- Piekeren is net als schommelen.
  Je bent wel bezig, maar je komt niet van je plaats.

- Denken levert pas iets op, als er een aktie uit voort komt.

- Moed betekent niet geen angst kennen,
  maar met knikkende knieŽn toch de stap durven zetten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

KijkTip voor Uitzending Gemist: Jong d.d. 12-9-2012

Jong van de EO over een jonge vrouw van 21 jaar, twee kindjes en weduwe.
Ze brengt prachtig onder woorden hoe ingewikkeld rouwen kan zijn.
Familieleden maken zich zorgen en vinden dat ze te snel de draad weer op
lijkt te pakken, terwijl vrienden vinden dat ze te lang blijft hangen in haar verdriet.
Ze zei letterlijk "ik kan het nooit goed doen".
Heel herkenbaar.
Dit is een grote worsteling van veel rouwenden in mijn praktijk.
Eťn van de grote taken waar rouwenden mee geconfronteerd worden, is om
te ontdekken hoe ze ZELF willen en kunnen rouwen, op hun EIGEN manier.
Los van allerlei (vaak tegenstrijdige) meningen van anderen !

Eerdere tweets van De Oergong:

- Waarom schrijven we rouw eigenlijk niet met AU ?

- Als je blijft zitten waar je zit, houd je de deur dicht voor verandering.

(Naar aanleiding van de Fryske Twitterdei)
Gefoelens kinsto gauris it bÍste ķterje yn dyn memmetaal. DÍrom is it foar Frysktaligen noflik dat sy by my yn'e praktyk Frysk prate kinne.

Gevoelens druk je vaak het beste uit in je moedertaal. Daarom is het voor Friestaligen fijn dat ze bij mij in de praktijk Fries kunnen spreken.

15 februari 2012
Praktijk De Oergong bestaat TIEN jaar !!

Tien jaar geleden ben ik gestart met mijn praktijk voor Psychosociaal werk,
Rouw- en verliesbegeleiding.
Naast rouw en verlies komen steeds meer cliŽnten in mijn praktijk, die willen
werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en stressgerelateerde klachten.
Daarnaast heb ik me verdiept in hooggevoeligheid en het leren omgaan met
de vele prikkels van ons vaak drukke leven en de wereld om ons heen.

Tien jaar De Oergong, een mooi moment om even bij stil te staan.

Dubbelklik om deze tekst te bewerken